Bezoekadres : Woongroep de Bonnefooi.

                                                                                                 Robert Kochplaats  1- 7

                                                                                          3068  JC  Rotterdam    Ommoord

                                                                                                                                         E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                                                                            

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   History

 

In 1987 is er door een groepje enthousiaste inwoners van de Deelgemeente Alexander het plan opgevat om een woongroep voor 50+ers op te richten. De bedoeling was om een huis te (laten) bouwen voor ongeveer 30 bewoners, met als doel samen op een gezellige en sociale manier oud te worden. Het moest een gebouw worden met voor elke bewoner een eigen appartement en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.Na het enthousiaste begin van plannen maken, kwam er een periode van onderhandelen met de deelgemeente over het aantal woningen, de aannemer en de instantie die het beheer en de bouw op zich zou moeten nemen. Er moest ook worden gezocht naar een geschikte locatie. Na lang beraad is uit de door de gemeente beschikbaar gestelde vier locaties, gekozen voor de Robert Kochplaats vanwege de ligging en de bereikbaarheid m.b.t. de winkels en openbaar vervoer. In de twee jaren dat al die voorbereidingen geduurd hebben, waarbij er steun was van het Opbouwwerk Alexanderpolder en de Woongroepen Winkel Rotterdam, werd er een bouwer/beheerder gevonden: de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (S.O.R.) en ook een architect. Toen kon er een aanvang gemaakt worden met de bouw van een complex met 23 woningen. In oktober 1990 werd de eerste paal geslagen en uiteindelijk op 1 juli 1991 kregen we de sleutel. 
 
Inmiddels wonen we er al meer dan 25 jaar.
                                                                     
 
                                                               
 
 
 
       Lift in schacht hangen  ( Een aantal oude foto`s )                                                                                                       
 
 
 
 
                                                                   De lift is aangekomen
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Hij zit haast op zijn plek
 
                                            
 
 
                                     Doek om het gebouw hangen voor de opening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
  
                                                                                                            
                                                                                         
            
                                                                                                         
 
 
Nieuwe bewoners rusten uit   
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
                                                                              image 2017 08 236
 
 
          Opening door de wethouder Pim Vermeulen
 
 
 
 
 
 
                                                   Wat  een  LOL
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                
 
                                            
 
 
 Met dank aan diverse bewoners voor het terbeschikking stellen van de oude foto`s.
 
 
 
 
 
 
ARTUR van UUNEN