De woongroep kent een introductiecommissie die zorg draagt voor een goed verloop van de kennismaking van de aspirantbewoners.
 
Aspirantbewoners komenvoor een kennis-makingsgesprek en een rondleiding door het huis.
Bij dit gesprek wordt er informatie over het wonen in de woongroep uitgewisseld en kan de aspirant-verwoorden wat zijn/haar verwachtingen over het wonen in een woongroep zijn.
 

 

 
Leden van de woongroep conformeren zich aan het huishoudelijk regelement. Hiervan is voor geinteresseerden een exemplaar ter inzage beschikbaar, bij het bestuur.

 

 

voliere02