1.  De woongroep kent een introductiecommissie van twee leden die zorg draagt voor een  goed verloop van de kennismakingsprocedure van de aspirantbewoners.
 
2. Aspirantbewoners worden uitgenodigd door de introductiecommissie voor een kennis- makingsgesprek en een rondleiding door het huis. Tijdens dit gesprek wordt er informatie gegeven over het wonen in de woongroep en kan de aspirantbewoner
zijn/haar  verwachtingen over het wonen in de woongroep bespreken.
 
3. Indien beide partijen besluiten verder te gaan, worden er nadere afspraken gemaakt 
    over het verloop van de kennismakingsperiode.
 
4. De aspirantbewoner betaalt eenmalig inschrijfgeld bij wederzijds akkoord.
 
5. Leden krijgen een exemplaar van het  huishoudelijk reglement uitgereikt.Van de
statuten is voor geinteresseerden een exemplaar ter inzage beschikbaar, bij het bestuur.