1. De woongroep kent een introductiecommissie van twee leden die zorg draagt voor een goed verloop van de kennismaking van de aspirantbewoners.
 
2. Aspirantbewoners door de introductiecommissie voor een kennis-makingsgesprek en een rondleiding door het huis. Dit gesprek wordt er informatie over het wonen in de woongroep en kan de aspirant-verwonr
zijn/haar verwachtingen over het wonen in de woongroep.
 
3.
    over het verloop van de kennismakingsperiode.
 
4. De aspirant-bewoner inschrijfgeld bij het akkoord.
 
5. Leden van het reglement huishoudelijk. Van de
statuten is voor geinteresseerden een exemplaar ter inzage beschikbaar, bij het bestuur.