'De Bonnefooi' bestaat uit 23 woningen; 14 twee en 9 driekamerwoningen.

De driekamerwoningen worden altijd aan stellen of echtparen toegewezen, de tweekamerwoningen zijn voor alleenwonenden.

De huurprijs ligt binnen de grenzen voor socialehuur die jaarlijks door de overheid worden vastgesteld.
 
Voorschot servicekosten circa € 42 p/mnd.
Afhankelijk van het inkomen van de bewoner, komen alle woningen in aanmerking voor huurtoeslag. Voor meer informatie over de woningen en actuele huurprijzen verwijzen wij u naar de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR)