Waarom een woongroep? 
 
Woongroep 'De Bonnefooi' heeft als doelstelling het op een prettige en sociale manier huisvesten van een groep 50+ bewoners, die er weloverwogen voor hebben gekozen om in een woongroep te leven. Bewoners behouden hierbij hun zelfstandigheid en privacy. Een woongroep is een gezellige en veilige omgeving om lang zelfstandig te blijven wonen. 
 
Een woongroep is nadrukkelijk geen 'zorggroep'. Hoewel men om elkaar geeft en indien nodig helpt, is het absoluut geen vervanging van een verzorgingstehuis. 
De leden van de woongroep, die allemaal lid zijn van de vereniging ' De Bonnefooi ' bepalen in gezamenlijk overleg en verantwoordelijkheid regels en toelatingsbeleid.