De naam " De Bonnefooi " is bewust gekozen en betekent         

OP GOED GELUK

Door middel van deze site willen we laten zien hoe het is om te wonen in De Bonnefooi en u iets tonen van het reilen en zeilen van onze woongroep.

Onder het Hoofdmenu rechts ziet u een aantal onderwerpen genoemd.

Door op één van deze knoppen te klikken, krijgt u informatie over het betreffende onderwerp.                                                                  

Wij wensen u een genoeglijke rondgang over de site.